pátek 25. prosince 2015

Šachy v Lošticích - historie a současnost


Šachy v Lošticích - historie a současnost

Historie šachového klubu v Lošticích sahá do poloviny šedesátých let minulého století. U zrodu klubu stáli J.Weiser, V.Klička a F.Tomášek. Za tehdejšího režimu ve spolupráci s klubem ROH zajistili šachové soupravy a začali pořádat první turnaje. To podnítilo zájem o šachovou hru a začali se objevovat první zájemci. Zanedlouho byl dostatečný počet zájemců o hru, že se po oficiální registraci hráčů přihlásilo pětičlenné družstvo do okresní soutěže. V sedmdesátých letech ve šlépějích zakladatelů pokračovali a vedení kroužku se ujali V.Václav a M.Dočekal a přibyli další členové. Kroužek navštěvovalo až 15 dětí, m.j. P.Klička, J.Selinger, R.Oliverius, M.Trlica, Z.Zimmermann, J.Šipka, bratři Červinkovi, P.Vařeka, M.Odstrčil, z nich někteří hrají za klub doposud. Když na přelomu 70. a 80. let došlo ke zrušení šachové základny v Mohelnici, přešla většina hráčů do Loštic.Důležité je nezapomenout se zmínit o J.Vařekovi, nestoru loštického šachu, který se podílel na šachovém růstu členů loštického klubu a který stále ve svém vysokém věku ukazuje za šachovnicí v soutěžích či turnajích jak dokáže být krásná hra zvaná šachy.

Šachový klub je vděčný za podporu od Města Loštice, které krom finanční podpory poskytuje v prostory pro činnost v Kulturní domě. V současné době má klub zaregistrováno 18 členů. Klub se účastní v sezoně 20015/2016 s družstvem A Oblastního přeboru Olomouckého kraje sever a s družstvem B Okresního přeboru Šumperk. V sezoně 2010/2011 se klub dostal do Krajského přeboru, ze kterého po dvou letech sestoupil. Pod vedením Romana Oliveriuse funguje v klubovně šachový kroužek pravidelně každé úterý od 16:30. Zájemci o hru se mohou informovat na čísle: 731021127. Kromě toho se pravidelně scházíme každý pátek v Sirkárně u Konečných. 

Před pár lety díky zapálení a obětavosti členů klubu a podpoře sponzorů byl uspořádán v předmikuláškém čase první ročník šachového turnaje O pohár krále Tvarůžka. Letos v roce 2015 jsme uspořádali turnaj pošesté a věřím, že jsme založili tradici turnaje jako mají šachové turnaje v nedalekém okolí jako jsou v Mohelnici,ve Stavenici a na Bouzově.

Informace z historie klubu čerpány z knihy od P.Fialka - Loštice-město a lidé 1948 až 2008
D.K.

Žádné komentáře:

Okomentovat